STRONA GŁÓWNA  /  

Historia biblioteki

Nasza biblioteka działa prawdopodobnie od 1949 roku (prawdopodobnie, ponieważ z tych lat mamy pierwsze księgi inwentarzowe).

Pierwszy statut dla wówczas Gminnej Biblioteki Publicznej ustalony został zarządzeniem Naczelnika Gminy p. H. Nowoświata, 1 lutego 1977 roku.

Początkowo biblioteka mieściła się w budynku w Lipsku. To wieś granicząca z Narolem. W gminie była to jedyna biblioteka, pod zarządem Burmistrza Kazimierza Patałucha.

Kolejny statut biblioteka otrzymała w 1986 roku, była w nim mowa o tym, że biblioteka może prowadzić filie i punkty biblioteczne. Prowadzono wówczas kilka takich punktów w okolicznych wsiach.

1995 roku Narol otrzymał prawa miejskie, wówczas biblioteka otrzymała kolejny statut. Zmieniła się też nazwa z Gminnej na Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną.

Biblioteka została przeniesiona do budynku banku, w Narolu, utworzono również 3 filie; w Płazowie, Łukawicy i Rudzie Różanieckiej.

2003 roku biblioteka została przeniesiona do budynku obok Straży Pożarnej.

Budynek w którym obecnie mieści się biblioteka został wybudowany w 1907 roku za Cesarza Franciszka Józefa, staraniem długoletniego burmistrza księcia Juliana Puzyna. Budynek ten jest wpisany do rejestru zabytków. Początkowo mieściła się tu szkoła przez długie lata. Gdy wybudowano nową szkołę, budynek stał bezużyteczny. W 2015 roku został odremontowany i zaadoptowany przez Miejski Dom Pomocy Społecznej i Bibliotekę Publiczną. Część należąca do biblioteki została odremontowana w ramach projektu, programu wieloletniego, Kultura+priorytet Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek.

To zadanie współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.

Wartość realizacja zadania wyniosła 664 575,16 zł. W tym:

  • dofinansowanie 495 766, 29 zł.

  • wkład własny 168 808, 87 zł.

Zadanie było realizowane w okresie od 01.01.2014 r. do 30.09.2015 r.

My przeprowadziliśmy się w październiku 2015 roku.

W nowej bibliotece dysponujemy dwiema wypożyczalniami, dla dzieci i dorosłych, czytelnią komputerową.


Dodano: 23 października 2018 13:31:48
Autor: Biblioteka Narol

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018 14:26:11
Wykonana przez: Biblioteka Narol

Archiwum zmian

Inne w tym dziale

Filia biblioteki w Płazowie Filia biblioteki w Rudzie Różanieckiej Statut Regulamin biblioteki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Polanowskiego w Narolu zrealizowała zadanie pn.: "Adaptacja części budynku starejszkoły w Narolu na potrzeby utworzenia nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu".

Zadanie było współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA + PRIORYTET "BIBLIOTEKA+INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK".

Zadanie realizowano w okresie od 01.01.2014 r. do 30.09.2015 r.
Wartość realizacji zadania - 664 575,16 zł
Dofinansowanie - 495 766,29 zł
Wkład własny - 168 808,87 zł
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Narolu
społeczności
zamknij
Komunikat