STRONA GŁÓWNA  /  

Misja Biblioteki

Misja

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

im.Tadeusza Polanowskiego

w Narolu

Biblioteka  to  dynamiczna  instytucja  kultury,  która  chroni  dziedzictwo
i odpowiada na wyzwania współczesności; obecna w budowaniu zintegrowanego społeczeństwa  szerokich  kompetencji, niezbędna  w  otoczeniu.


Misja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu realizowana jest przez następujące działania:

 

- gromadzenie,opracowanie i udostępnianie zakupionych nowości książkowych,
- udostępnianie zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o gminie i regionie,
- udostępnianie bieżących informacji dotyczących kraju i spraw lokalnych,
- dostosowanie świadczonych  usług do zmieniających się potrzeb użytkowników

 

i pojawiających się możliwości technologicznych,

 

- popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym ( wystawy, spotkania autorskie, konkursy literackie i plastyczne),
- współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi,
- popularyzacja czytelnictwa poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, a także osób starszych i niepełnosprawnych,
- dbałość  o  rozwój  kadry  Biblioteki  na  wszystkich  poziomach  i  podnoszenia kwalifikacji.

 

 

Wszystkie  projekty  podejmowane  przez  bibliotekę  są  efektem wyznawanych przez nią wartości : entuzjazmu  do  pracy  oraz  etosu  wspólnego podejmowania wyzwań,  pomysłów  i  rozwiązywania  problemów  w  atmosferze  życzliwości i swobodnej myśli. Etos ten wzmacniany jest poprzez liczne spotkania nieformalne, wzmacniające więzi pomiędzy bibliotekarzami oraz stwarzające okazję do wzajemnej akceptacji.

 

Miejsko-Gminna Biblioteka w Narolu stara się być dla każdego członka społeczności lokalnej   miejscem   otwartym   i   przyjaznym.  Bibliotekarze   nie  ograniczają swojej  pracy   do  niezbędnego   minimum,  lecz   kierują   się   zasadą   konieczności  dokładnego   poznania   potrzeb   i   oczekiwań   swoich   użytkowników  i   ich  indywidualnego   traktowania.


Dodano: 17 listopada 2015 13:35:27
Autor:

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2016 14:48:16
Wykonana przez:

Archiwum zmian

Inne w tym dziale

Filia biblioteki w Płazowie Filia biblioteki w Rudzie Różanieckiej Statut Regulamin biblioteki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Polanowskiego w Narolu zrealizowała zadanie pn.: "Adaptacja części budynku starejszkoły w Narolu na potrzeby utworzenia nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu".

Zadanie było współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA + PRIORYTET "BIBLIOTEKA+INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK".

Zadanie realizowano w okresie od 01.01.2014 r. do 30.09.2015 r.
Wartość realizacji zadania - 664 575,16 zł
Dofinansowanie - 495 766,29 zł
Wkład własny - 168 808,87 zł
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Narolu
społeczności
zamknij
Komunikat