STRONA GŁÓWNA  /  

Regulamin czytelni internetowej

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ 1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z dyżurującym bibliotekarzem.

 2. Każdy korzystający z pracowni komputerowej zobowiązany jest do wpisania się do ?Rejestru odwiedzin czytelni? znajdującego się w wypożyczalni biblioteki, oraz okazania dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.

 3. Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach.

 4. Z czytelni komputerowej można korzystać w godzinach pracy biblioteki.

 5. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi możliwości skorzystania ze stanowisk komputerowych (np. osobom nietrzeźwym).

 6. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu. Nie należy wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc. Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie powinny być wykorzystywane przez użytkowników w celach zarobkowych.

 7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 60 min. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas ten może zostać wydłużony.

 8. Osoby użytkujące sprzęt w czytelni internetowej mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować programów pochodzących spoza Biblioteki, ani korzystać z prywatnych nośników danych (pendrive, CD-ROM, DVD itp.)

 9. Czytelnicy nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne /wcześniej sformatowane/ bądź drukowanie tekstu należy uzgadniać z dyżurującym bibliotekarzem. W razie pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarza.

 10. W bibliotece istnieje możliwość wydrukowania wybranych plików po uprzednim uzgodnieniu z dyżurującym bibliotekarzem, lecz użytkownik ponosi koszty wydruku zgodnie z cennikiem dostępnym u bibliotekarza lub na stronie www.biblioteka.narol.pl. Nie będą wykonywane wydruki zawierające dużo elementów graficznych i zdjęć.

 11. Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.

 12. Nie należy kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.

 13. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

 14. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.

 15. W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów oraz korzystać z telefonu komórkowego.

 16. Pracownicy biblioteki mają prawo kontroli czynności wykonywanych przez korzystającego przy stanowisku komputerowym oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że korzystający wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one opisane w niniejszym regulaminie.

 17. Pracownicy MBP nie prowadzą szkoleń dla indywidualnych osób korzystających z Czytelni Internetowej w zakresie korzystania z Internetu oraz programów zainstalowanych na stanowiskach komputerowych. Poszukiwania informacji prowadzi samodzielnie korzystający.

 18. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 19. Osoby łamiące postanowienia Regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z czytelni internetowej.

 20. Użytkownik ma prawo odwołania się do dyrektora Biblioteki.

 21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2018 r.


Dodano: 14 grudnia 2018 12:24:31
Autor: Biblioteka Narol

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2018 12:25:39
Wykonana przez: Biblioteka Narol

Archiwum zmian

Inne w tym dziale

Filia biblioteki w Płazowie Filia biblioteki w Rudzie Różanieckiej Statut Regulamin biblioteki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Polanowskiego w Narolu zrealizowała zadanie pn.: "Adaptacja części budynku starejszkoły w Narolu na potrzeby utworzenia nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu".

Zadanie było współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA + PRIORYTET "BIBLIOTEKA+INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK".

Zadanie realizowano w okresie od 01.01.2014 r. do 30.09.2015 r.
Wartość realizacji zadania - 664 575,16 zł
Dofinansowanie - 495 766,29 zł
Wkład własny - 168 808,87 zł
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Narolu
społeczności
zamknij
Komunikat